ประกาศ เรื่อง การกำหนดให้นักเรียน เรียนรู้ที่บ้านเพื่อความปลอดภัย

ประกาศ เรื่อง การกำหนดให้นักเรียน เรียนรู้ที่บ้านเพื่อความปลอดภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19)