โรงเรียนเมืองคง มอบแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาให้กับนักเรียน

วันที่ 29 กันยายน 2564 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง ดร.อภิรมย์  สินชุม ได้มอบแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักเรียนโรงเรียนเมืองคง ที่ขาดเเคลนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว โดยได้ทำการมอบแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวนรวม 45 เครื่อง เพื่อให้นักเรียนใช้ศึกษา แสวงหาความรู้ที่จำเป็น และการพัฒนาตนเองต่อไป