ผู้อำนวยการ สพม.นม ตรวจเยี่ยมการสอนออนไลน์

ดร.รัตติมา พานิชย์อนุรักษ์ ผู้อำนวยกา่รเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เดินทางตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของคณะครู โรงเรียนเมืองคง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ยังคงระบาดในประเทศไทย จึงได้กำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ได้พูดคุย ให้กำลังใจแก่คณะครูโรงเรียนเมืองคง และให้กำลังใจลูกๆชาวเมืองคงทุกคน ให้ฟันฝ่าจนผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไป และให้กำลังใจในการเรียนออนไลน์