ครูพงษ์ศักดิ์ เงากระจ่าง ลานักเรียนในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564  ดร.อภิรมย์ สินชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเมืองคง ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณครูพงษ์ศักดิ์  เงากระจ่าง ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้คุณครูพงษ์ศักดิ์  เงากระจ่าง ได้กล่าวแสดงความรู้สึกที่มีต่อคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเมืองคง และมีกำหนดการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564