นักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

วันที่ 12 ตุลาคม 2564  นายปริญญา  จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองคง ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักเรียนเป็นอย่างดี ทั้งนี้ได้ให้กำลังใจคณะแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข ตลอดจนถึงผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองคง ที่เป็นคณะทำงานในครั้งนี้ด้วย