การรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เพื่อความเป็นระเบียบ และความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครอง  ให้นักเรียนมามอบตัวที่โรงเรียนตามวันและเวลาที่กำหนด  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มอบตัว วันเสาร์ที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2565  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มอบตัววันอาทิตย์ที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

– ขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครองตรวจหาเชื้อโควิด -19 พร้อมแสดงหลักฐาน  นักเรียนคนใดที่ติดเชื้อโควิด – 19 หรือเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยงตามคำสั่งของสาธารณสุข ให้ติดต่อมาที่ เบอร์ 084-1281564 ครูศรีกัลยา 085-6390617 ครูวิริยา

– นักเรียนกลุ่มปกติเข้าโรงเรียนประตู 1 (หน้าโรงเรียนใกล้กับโรงเรียนชุมชนคงวิทยา) มอบตัวบริเวณโดมอเนกประสงค์ กลุ่มเสี่ยงเข้าประตู 2 (ประตูด้านข้าง) มอบตัวที่อาคาร 4

– นักเรียนติดเชื้อโควิด -19 ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองมาดำเนินการแทน

– นักเรียนทุกคนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนสวมหน้ากากอนามัยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัด

เอกสารสารที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาใช้ในวันมอบตัว รับได้ที่ป้อมยามหน้าโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป หรือสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ต่อไปนี้

https://drive.google.com/drive/folders/1swXgHnrOYVuqC6aj5QeQf4qQchYMCAjF?usp=sharing