กิจกรรม “Cyber Strong Citizen Test” เพื่อวัดระดับทักษะการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

สกมช. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถาม
“Cyber Strong Citizen Test” เพื่อวัดระดับทักษะการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

http://www.ncsa.or.th/Cyberstrong.html