ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  คลิกที่นี่