ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง

ขอเชิญสมาชิกครอบครัวเมืองคง ร่วมอวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิดท่านผู้อำนวยการ ดร.อภิรมย์  สินชุม ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์นี้ โดยสามารถร่วมอวยพรได้ใต้ข่าวนี้