แนวปฏิบัติการสำหรับสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

แบบแสดงผลการหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
https://drive.google.com/file/d/1IWse6yv5Jk8fid_4ivxcl4MOA9PSorCZ/view?usp=sharing

แบบคัดกรอง covid 19
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_kTZBEXuKYpXzYfhQSpi5cIYl_9EGlwAI49BNPLvRRCbvFw/viewform